PERQUÈ ELS ESCACS?

Els escacs ens ensenyen a pensar i també són divertits. Moltes persones pensen que els escacs són avorrits o complicats — aquestes són creences completament falses. El joc dels escacs realitza una de les contribucions més importants al camp de l'educació. Inherent al joc trobem els principis bàsics de la teoria de l’aprenentatge psicològic: memòria, reconeixement de patrons, presa de decisions i reforç. Els escacs ensenyen als nens a pensar de forma analítica, lògica, i en més d’un nivell.

Els escacs ofereixen un entorn d’aprenentatge actiu en el qual els nens utilitzen els seus cervells, pensen sobre idees, resolen problemes i apliquen immediatament el que han après. Aprendre escacs és ràpid, divertit, útil i atractiu. Algunes investigacions sobre els escacs han provat que aquest esport ajuda als jugadors dels escacs a desenvolupar capacitat mentals tals com la creativitat, el pensament crític, la resolució de problemes i la gestió del temps, i totes elles juguen un paper important a la nostra vida diària.

Segons Leontxo García, periodista i catedràtic especialitzat en els escacs: “Si pensem en el cèlebre i polèmic informe PISA, que diu que els nens espanyols fracassen sobretot a l’hora de resoldre problemes de matemàtica i en la comprensió de lectura, els escacs són justament molt eficaços en aquelles dues àrees perquè està científicament provat en molts països que els nens que juguen freqüentment als escacs desenvolupen i milloren el seu rendiment en matemàtica i en comprensió de lectura en una mitjana d’un 17% més que en altres nens.

També podem constatar categòricament, i recolzat per proves científiques sòlides, que les persones que practiquen els escacs freqüentment retarden l’envelliment del cervell, el que és extremadament important a l’hora d’evitar malalties tals com l'Alzheimer, o sinó evitar-les almenys retardar-les”.

ELS AVANTATGES DELS ESCACS

Els escacs són una de les eines educatives més poderoses per reforçar la ment del nen. És força fàcil aprendre a jugar. Sigui qual sigui l’edat del nen, els escacs poden incrementar la concentració, la paciència i la perseverança, a més de desenvolupar la creativitat, la intuïció, la memòria i el més important, la capacitat d’analitzar i deduir a partir d’una sèrie de principis generals, aprenent a prendre decisions difícils i resoldre problemes de forma flexible.

Chess Education Europe S.L. (Publisher)

7C calle Agnes Armengol, Castelltercol, Barcelona 08183

Catalonia, Spain

NIF: B66548850 

Tel: +34 655 903 662

info@chessandenglish.com

Asociación Chess and English for All Children

7C calle Agnes Armengol, Castelltercol,

Barcelona 08183 

Catalonia, Spain

NIF: G66995960

Tel: +34 655 903 662

info@chessandenglish.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean

Copyright Chess Education Europe S.L. All rights reserved 2017.

All rights reserved.

No part of this website may be used, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Chess Education Europe S.L., or as expressly permitted by law, by license or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization.

Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to Chess Education Europe S.L.