top of page

ESCACS EN ESCOLES RURALS DE CATALUNYA

 

Nov 2017 - Nov 2018

projecte de la Federació Catalana d'Escacs i Chess Education Europe

finançat per La Caixa Obra Social

MISSIÓ

 

La nostra misió és estendre els programes Escacs a l’Escola i Chess and English a les zones rurals de Catalunya on encara no hi són. El projecte reflecteix l'essència del nostre programa educatiu: compartir els beneficis i la diversió de jugar a escacs amb els nens i nenes sense importar el seu aspecte social i ajudar-los a ser usuaris de la llengua anglesa.

Durant el projecte contactarem amb escoles ubicades en poblacions de menys de 10.000 habitants, xifra que determina el terme zona rural, de les quatre províncies de Catalunya, en les quals intentem establir i / o reactivar la vida escaquista.

 

Per 105 escoles primàries de les zones rurals oferim formació de professors de manera gratuïta per preparar-los a introduir els programes Escacs a l'Escola i Chess and English, és a dir, portem els nostres programes als seus llindars, a nivell local.

A més, per tal de fomentar la vida escaquista i facilitar la creació de comunitats d'escacs, organitzarem jornades de networking en diversos llocs de les quatre províncies de Catalunya, on es realitzaran activitats divertides, activitats per a nens, nenes, mares i pares, i tallers per a educadors.

QUÈ FA CHESS AND ENGLISH EN EL PROJECTE?

Chess and English En 40 ESCoLeS PUBLIqueS

en les zones rurals de Catalunya

Chess and English En currículum ESCOLAR

anàlisi sobre com integrar els escacs i l'anglès en el currículum escolar

formació de 20h per professors d'anglés

per poder llançar cursos de Chess and English  

TUTORIA DE SEGUIMENT DURANT L'ANY ESCOLAR 

per compartir experiències i resoldre problemes que ocorren

jORNADeS DE Networking 

per crear comunitats d'escacs

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

bottom of page