ESCACS EN ESCOLES RURALS DE CATALUNYA

 

Nov 2017 - Nov 2018

projecte de la Federació Catalana d'Escacs i Chess Education Europe

finançat per La Caixa Obra Social

MISSIÓ

 

La nostra misió és estendre els programes Escacs a l’Escola i Chess and English a les zones rurals de Catalunya on encara no hi són. El projecte reflecteix l'essència del nostre programa educatiu: compartir els beneficis i la diversió de jugar a escacs amb els nens i nenes sense importar el seu aspecte social i ajudar-los a ser usuaris de la llengua anglesa.

Durant el projecte contactarem amb escoles ubicades en poblacions de menys de 10.000 habitants, xifra que determina el terme zona rural, de les quatre províncies de Catalunya, en les quals intentem establir i / o reactivar la vida escaquista.

 

Per 105 escoles primàries de les zones rurals oferim formació de professors de manera gratuïta per preparar-los a introduir els programes Escacs a l'Escola i Chess and English, és a dir, portem els nostres programes als seus llindars, a nivell local.

A més, per tal de fomentar la vida escaquista i facilitar la creació de comunitats d'escacs, organitzarem jornades de networking en diversos llocs de les quatre províncies de Catalunya, on es realitzaran activitats divertides, activitats per a nens, nenes, mares i pares, i tallers per a educadors.

QUÈ FA CHESS AND ENGLISH EN EL PROJECTE?

Chess and English En 40 ESCoLeS PUBLIqueS

en les zones rurals de Catalunya

Chess and English En currículum ESCOLAR

anàlisi sobre com integrar els escacs i l'anglès en el currículum escolar

formació de 20h per professors d'anglés

per poder llançar cursos de Chess and English  

TUTORIA DE SEGUIMENT DURANT L'ANY ESCOLAR 

per compartir experiències i resoldre problemes que ocorren

jORNADeS DE Networking 

per crear comunitats d'escacs

DATES DE FORMACIÓ (Febr-Juny y Sept-Oct 2018)

GRATUÏT

Formació de professors d'anglés GIRONA

Provincia de Girona, el lloc i les dates es confirmaran segons els registres.

Sessions:

6 x 2.5h de formació en grup

3 x 1.5h de formació individual línia

GRATUÏT

Formació de professors d'anglés LLEIDA

Provincia de Lleida, el lloc i les dates es confirmaran segons els registres.

Sessions:

6 x 2.5h de formació en grup

3 x 1.5h de formació individual línia

GRATUÏT

Formació de professors d'anglés TARRAGONA

Provincia de Tarragona Province, el lloc i les dates es confirmaran segons els registres.

Sessions:

6 x 2.5h de formació en grup

3 x 1.5h de formació individual línia

GRATUÏT

Formació de professors d'anglés BARCELONA

Provincia de Barcelona, el lloc i les dates es confirmaran segons els registres.

sessions:

6 x 2.5h de formació en grup

3 x 1.5h de formació individual línia

Please reload

Chess Education Europe S.L. (Publisher)

7C calle Agnes Armengol, Castelltercol, Barcelona 08183

Catalonia, Spain

NIF: B66548850 

Tel: +34 655 903 662

info@chessandenglish.com

Asociación Chess and English for All Children

7C calle Agnes Armengol, Castelltercol,

Barcelona 08183 

Catalonia, Spain

NIF: G66995960

Tel: +34 655 903 662

info@chessandenglish.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean

Copyright Chess Education Europe S.L. All rights reserved 2017.

All rights reserved.

No part of this website may be used, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Chess Education Europe S.L., or as expressly permitted by law, by license or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization.

Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to Chess Education Europe S.L.