ESCACS I ANGLÈS

MISSIÓ

 

Chess and English (Escacs i Anglès) és un programa educatiu per a nens amb l’objectiu d’ensenyar “Anglès com a Llengua Estrangera” (English as a Foreign Language, EFL) a través dels escacs.

L’anglès s’ha definit com “la llengua de les oportunitats” i tots sabem com n’és de difícil fer que els nens l’aprenguin. Per aquesta raó,  triem els escacs com el contingut per un curs d’anglès en el nostre programa, ja que creiem (i l’hem experimentat) que la classe d’anglès, a través de l’aprenentatge dels escacs, és divertida i alegre pels nens, mentre que aprenent les bases dels escacs els nens milloraran la seva concentració, lògica, habilitats socials i presa de decisions.

El nostre programa educatiu Escacs i Anglès combina tots els avantatges d’EFL i de la formació dels escacs, per tant pot ser una eina eficaç perquè la teva classe d’anglès sigui més acolorida i divertida quan els nens estan més motivats per participar-hi.

 


 

 

QUÈ OFERIM 

al nostre programa educatiu Chess and English?

 

El programa té com a públic ideal nens entre els 5 i els 8 anys i consisteix en una sèrie de llibres d’estudi, llibres de treball i formacions que preparen als professors d’anglès per aprendre la metodologia que els acredita per dirigir un curs d’escacs i anglès.

Com a primer pas, un llibre d’estudi i un llibre de treball titulat Escacs i Anglès ha estat publicats amb un contingut dels escacs a nivell principiant. Per ajudar-te a aconseguir la metodologia, organitzem formacions per escoles primàries, centres d’idiomes i per professors d’anglès, no cal conèixer les regles dels escacs abans — l’únic requisit és ser professor d’anglès.

Per rebre més informació sobre els llibres i la formació, fes clic als botons.

Chess Education Europe S.L. (Publisher)

7C calle Agnes Armengol, Castelltercol, Barcelona 08183

Catalonia, Spain

NIF: B66548850 

Tel: +34 655 903 662

info@chessandenglish.com

Asociación Chess and English for All Children

7C calle Agnes Armengol, Castelltercol,

Barcelona 08183 

Catalonia, Spain

NIF: G66995960

Tel: +34 655 903 662

info@chessandenglish.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean

Copyright Chess Education Europe S.L. All rights reserved 2017.

All rights reserved.

No part of this website may be used, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Chess Education Europe S.L., or as expressly permitted by law, by license or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization.

Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to Chess Education Europe S.L.