top of page

PERQUÈ L’ANGLÈS?

L’anglès és l’idioma més parlat al món.

Saber parlar anglès significa que pots entendre i ser entès gairebé en qualsevol part del món. L’anglès és també la “llengua de les oportunitats”, t’obre la porta al món ja que és l’idioma internacional de la comunicació, el comerç, internet i els ordinadors, ciència, turisme, els viatges, els negocis i molts més sectors.

Aprendre a parlar anglès bé podria ser el millor que un pot fer per a millorar la seva vida. Té innumerables beneficis que afecten les nostres vides i la nostra visió del món.

Dóna accés al coneixement: la majoria de les webs estan en anglès o es poden llegir en anglès, la majoria dels llibres es poden llegir en anglès — encara que no siguin d’autors natius de països de parla anglesa — i l’anglès és la llengua dels principals diaris i noticiaris internacionals. Per no parlar dels camps de la ciència i la tecnologia, dos sectors clau en els quals l’anglès és pràcticament la llengua de treball.

Un altre aspecte és que l’anglès és parlat arreu del món i per moltes persones. Si pots comunicar en anglès, pots contactar amb persones de tot el món i viatjar més fàcilment: l’anglès és parlat en més de 100 països.

Parlar anglès és un valor afegit en el mercat laboral, i en alguns sectors és inevitable, sobretot en el sector dels negocis, ciència i tecnologia.

I potser la característica més favorable de l’anglès és que és fàcil d’aprendre. No només perquè la gramàtica és menys complicada respecte a altres idiomes o perquè els seus sons són (majoritàriament) fàcils de pronunciar, sinó també perquè està per tot arreu. És impossible evitar l’anglès, està al nostre voltant, el trobem quan anem al cinema, quan escoltem la música, quan veiem la televisió, quan encenem l’ordinador, quan viatgem, quan treballem, o quan fem noves amistats.

Amb l’anglès, els límits i les fronteres desapareixen.

bottom of page